MATERIAŁY EDUKACYJNE - PROPOZYCJE

Z Nurtem Życia to wyjątkową filmowa podróż w niedalekie zakątki Polski aby odkryć piękno przyrody. Już od 22 kwietnia w Kinach w całym Kraju można zobaczyć dokumentalny debiut wadowickich filmowców: Krzysztofa Sarapaty i Tomasza Kotasia.

Autorski film przyrodniczo-dokumentalny „Z Nurtem Życia” to podróż w głąb Małopolski, który pokazuje piękno polskiej przyrody oraz magiczne zakątki rzeki Skawy na tle nowo budowanego zbiornika wodnego w Świnnej Porębie.

Film opowiada historię natury i człowieka. Jednakże to nie człowiek jest tu głównym bohaterem, tę rolę przejmują zwierzęta, zarówno te dobrze nam znane, jak i te nieco bardziej płochliwe. Zamieszkujące w głębi lasu czy nad brzegiem rzeki, unikające ludzi  a równoczesne egzystujące tuż obok nas, a jest ich ponad 80 gatunków. Fenomenalne obrazy dopełnia komentarz Krystyny Czubówny oraz wysublimowane dźwięki przyrody wraz z muzyką, która skomponowana została specjalnie na potrzeby filmu.

To film piękny i uniwersalny, który powinni obejrzeć wszyscy uczniowie szkól podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, dlatego kierujemy nasze zaproszenie do uczniów Państwa szkoły w każdym wieku.

Z Nurtem Życia daje wyjątkową możliwość interdyscyplinarnej pracy z uczniami na każdym etapie nauczania. Film przenosi nas w samo serce małopolski, do miejsc już nieistniejących, które zostały przykryte lustrem wody zbiornika wodnego w Świnnej Porębie. Mamy możliwość zobaczyć sekwencję poruszających i emocjonalnych obrazów, których głównymi bohaterami są zwierzęta zarejestrowane okiem kamery i będące częścią tamtejszego ekosystemu. Twórcy ukazują w filmie indywidualne historie zwierząt, tworząc rodzaj fabularyzowanej opowieści, ułatwiając tym samym odbiór i wzbudzając emocje u młodego widza. W filmie „Z Nurtem Życia” jest również miejsce dla człowieka, który żyje w tym środowisku i jest niemal jej integralną częścią, jednak na skutek ingerencji człowieka musi się z tym miejscem pożegnać na zawsze. Film niemal wymusza pytania ale także uwrażliwia młode osoby na tajemniczy świat dzikiej przyrody, zgłębia relacje człowiek–natura, nie ucieka od wątpliwości o charakterze etycznym i filozoficznym. To nie tylko fascynująca lekcja na temat przyrody i jej symbiozy z człowiekiem, to również lekcja historii – przywołująca już nieistniejące miejsca i ludzi z nim związanych.

Film „Z Nurtem Życia” to idealny scenariusz lekcji, który może być wykorzystany przez Waszą kadrę nauczycielską, dotyczący przyrody oraz historii i społeczeństwa w szkole podstawowej (wprowadzają w świat natury, zwierząt zamieszkujących go) a także biologii i geografii w gimnazjum i szkołach ponadgimnazjalnych (na III etapie edukacyjnym poruszają takie zagadnienia, jak funkcje przyroda, zależności (człowiek-przyroda, przyroda-człowiek) ekosystemie, walory przyrodnicze i turystyczne naszego Kraju czy ochrona środowiska, a na IV etapie skupiają się na bioróżnorodności, formach ochrony przyrody, gatunkach chronionych, zasobach leśnych.

Filmowy dokument pt. „Z Nurtem Życia” ukazujący bliską nam przyrodę dostępny jest w repertuarze sieci kin HELIOS, CINEMA CITY, MULTIKINO oraz kin niezależnych.

Seans trwa 55 minut. Cena biletu dla grup uzależniona od kina. Opiekunowie grup mają wstęp bezpłatny.